Posted in Uncategorized

Áp dụng lí thuyết trò chơi

Áp dụng lí thuyết trò chơi, giống như trong trò đua thuyền buồm, nếu bạn đang dẫn đầu, cách để đảm bảo bạn tiếp tục…

Continue Reading...
Posted in Uncategorized

Kinh nghiệm đi chơi Lễ

Kinh nghiệm đi chơi Lễ ( Dành cho gia đình có ô tô) * Mang theo cặp lồng cơm đủ 2 bữa/ ngừoi. Bởi tiến…

Continue Reading...