Mời đọc bài mới của mình nhân vụ Đồng Tâm

Mời đọc bài mới của mình nhân vụ Đồng Tâm. Tít gốc của mình là Xây dựng thể chế đồng tâm và dung hợp, ý muốn nói là các nhóm dân cư hiện nay nhiều khi đang bị đứng bên rìa quá trình ra quyết sách của nhà nước, trong đó có lĩnh vực đất đai, khiến cho ý kiến, quan điểm không có sự đồng tâm. Ngoài rìa đến mức mà mấy ngàn người dân buộc phải ở thế đường cùng, rào làng, tự cô lập mình, đứng bên lề mảnh đất quê hương.
Để đạt được sự đồng tâm và dung hợp, thì rất cần những yếu tố của thể chế như các cơ chế tham vấn; sở hữu về đất đai; giải quyết khiếu nại; tòa hành chính v.v…

Author: climegaads

10 thoughts on “Mời đọc bài mới của mình nhân vụ Đồng Tâm

  1. Tựa của anh hay hơn. Tôi nghĩ anh nén viết tiếp tại sao hầu như có đầy đủ khuôn khổ cho thể chế đồng tâm mà kết quả đồng tâm phải cậy đến người dân đồng lòng phản ứng dưới hình thức bạo lực.

  2. Like cậu. Cái tít do pv viết để Nịnh nọt , PR cho quan chức. Ko thể hiện ý chính của bài viết.

    1. Đổi tít để bài được dễ chấp nhận thôi, ko phải thế đâu ông ạ. Mình phải cảm ơn tòa soạn, btv đã đăng bài này.

    1. Như anh đã trả lời một comment khác, đổi tít để bài được dễ chấp nhận thôi, ko phải thế đâu em.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *