TAY SAI LÀ GÌ

TAY SAI LÀ GÌ, TAY SAI ĐẮC LỰC LÀ GÌ…?
Định nghĩa : TAY SAI là kẻ chịu cho kẻ khác sai khiến làm những việc phi nghĩa, TAY SAI ĐẮC LỰC là kẻ chịu sự sai khiến tuyệt đối của bề trên, làm được nhiều việc cho chủ….Tay sai là biểu hiện của suy thoái về đạo dức, nhân cách con người. Cụm từ ” Tay sai” và ” Tay sai đắc lực” rất nhạy cảm nên ít có sự tranh luận rộng rãi trong cộng đồng, ít được đề cập đến trong đời sống xã hội vì sợ động chạm đến các thế lực đương quyền. Đây là cụm từ đã có rất lâu đời, chủ yếu sử dụng trong công tác tuyên truyền nhằm mục đích bôi xấu, hạ thấp đối phương trong quần chúng nhân dân lao động.
Tay là một bộ phận trong tứ chi của cơ thể ( 2 tay, 2 chân ), tay hoạt động dưới sự điều khiển, suy nghĩ của não trong một cơ thể, tay cũng như chân hay mắt , mũi… đều được chi phối, điều khiển từ não, tự bản thân tay, chân, mắt mũi không tách ra hoạt động độc lập được. Nên người ta thường hay sử dụng cụm từ” tay sai” hay “ chân sai…, đầu sai…” để ám chỉ một người, một nhóm người vì cái lợi, cái danh của cá nhân, gia đình hoặc đồng bọn mà phải chịu sự lệ thuộc, sai khiến của kẻ khác, của cường quyền, làm những điều thiếu đạo dức, không hợp lẽ, áp bức kể yếu, kẻ cô thế bất kể phải trái- công bằng, đúng sai như thế nào. Người được gọi là “ tay sai “, nếu đúng bản chất là kẻ tay sai thì chỉ là kẻ không có tài cũng chẳng có tâm, hành vi, hành động, việc làm của kẻ được gọi là “ tay sai “ chủ yếu thực hiện theo sai khiến của bề trên, của chủ, theo yêu cầu của kẻ có tiền, kẻ có quyền để được trả công, ban thưởng tiền bạc, bổng lộc, danh vọng.
Tay sai thì xã hội nào cũng có, thời nào cũng có….Trong một guồng máy quyền lực thì tay sai chính là cấp dưới, là những kẻ chấp hành và thực hiện mệnh lệnh của cấp trên trong mọi tình huống…Vì một mình Tần Thủy Hoàng không thể trở thành bạo chúa, một mình Thành Cát Tư Hãn không thể chiếm lĩnh 1/3 thế giới, một mình Hitle không thể trở thành ông trùm phát xít Đức Quốc xã……, tất cả đều phải có bộ máy, guồng máy phục vụ dưới quyền để sai khiến. Tay sai có thể là bất kỳ ai, từ vua chúa (VD: Vua Bảo Đại tay sai thực dân Pháp), đến Tổng thống, Thủ tướng người đứng đầu các thể chế Cọng hòa ( VD: Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, thủ tướng Trần Văn Hương là tay sai Đế quốc Mỹ), đến cả một guồng máy các cấp chính quyền ( VD: ngụy quân, ngụy quyền là tay sai bán nước cho Đế quốc, cho kẻ xâm lược…) và ngược lại đối phương… cũng gọi bộ máy chính quyền của nhà nước ta hiện nay và trước đây là “ Tay sai Việt cọng, tay sai Quốc tế Cọng sản, tay sai của Đế quốc Liên Xô, tay sai của Bá quyền Trung cộng….”
Nói tóm lại “ Tay sai” là kẻ xấu, là kẻ tiểu nhân mà thời nào cũng đầy rẫy, chế độ nào cũng có.

Author: climegaads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *