13 thoughts on “Vậy là em “dậy thì” thành công rồi

  1. Mèo cũng hay đánh tone này, trưíc khi Mèo trịêt là Pu đã trịêt hết đồ makeup của Mèo haha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *