☆☆ VAI KỀ ☆☆

☆☆ VAI KỀ ☆☆
TÌM… chi sấp ngửa rạc đời
NHAU chôn từ thủa mới ời ợi ru
TẮT .. chưa mùa hạ sang thu
NẮNG .. còn hoang hoải tương tư tím chiều
RỤNG .. vào một khoảng phiêu diêu
NGÀY.. dài vụn vỡ tiêu điều có hay
TỰA .. năm tháng… ký ức đầy
VÀO .. ngay đắng đót.. mắt lầy sơn khê
ANH.. là một nhúm đam mê
DẪU.. trăm khờ khạo trọn bề anh trao
VAI .. sờn lòng vẫn thanh cao
NÀY.. đây ta tặng chênh chao lụn ngày
TẢ .. thêm thân phận rạc gầy
TƠI .. bời đã nếm lọn tay tìm người
TÌM NHAU TẮT NẮNG RỤNG NGÀY
TỰA VÀO ANH DẪU VAI NÀY TẢ TƠI
See Translation

Author: climegaads