1 đất nước thiếu vắng luật pháp là đây

1 đất nước thiếu vắng luật pháp là đây. Người bị hại viết:
” Tôi chưa bao giờ vi phạm pháp luật, vậy mà hôm nay bị chính những người thực thi đánh dã man!
Tôi đi cùng vợ đi làm về nhà buổi trưa, gặp mấy người nhậu say chặn đường xe tôi, sau đo đập xe tôi nói tôi cố ý tông chết họ, rồi họ gọi thêm mấy người nữa ở đám ma gần đó ra đánh hội đồng tôi, trong đó có cả CA mặc quân phục!
Hiện tại bác sĩ thông báo tôi bị gãy sống mũi, vỡ xoang mặt và chấn thương đầu cổ, đang nằm theo dõi, nếu tiên lượng xấu sẽ chuyển viện Chợ Rẫy!
Tuy bị chính CA đánh nhưng tôi vẫn 1 lòng tin vào Luật Pháp Việt Nam, những kẻ đánh tôi chỉ là con sâu làm rầu nồi canh, làm hoen ố lực lượng CAND.
Tôi sẽ kiện tới cùng và tôi tin sẽ được pháp luật bảo vệ! “

Author: climegaads