Posted in Uncategorized

Ký sự London

Ký sự London, Nước Anh – 31/06/2016 Ấn tượng mạnh nhất về London đó là những ngày mưa, những cơn gió tung cả tóc gáy,…

Continue Reading...