Posted in Uncategorized

Duyên xa nhớ

Duyên xa nhớ, Duyên co khoe khống? Anh lâu lắm khồng viết thư tay. Đầu thư anh chẳng biết nói giề?! Thôi thì anh cực…

Continue Reading...
Posted in Uncategorized

HÃY LƯU GIỮ KHOẢNG KHẮC ĐẸP NHẤT CỦA CUỘC ĐỜI MÌNH

HÃY LƯU GIỮ KHOẢNG KHẮC ĐẸP NHẤT CỦA CUỘC ĐỜI MÌNH Ngày xưa lúc trước khi cưới, mình không có ý định quay clip lại…

Continue Reading...