8X mà cũng cố bon chen với 9X

8X mà cũng cố bon chen với 9X, thật quá lắm
Cũng chỉ là để bố cáo rằng: mình vẫn rảnh và vẫn bán váy nhé.
Rảnh là cả 1 nghệ thuật và người quá rảnh (như bạn Vic) hẳn là 1 nghệ xuỹ
✨✨✨
❤️ Thank you my amazing team:
– Costumes: C’est La V
– Model: Tường Vi
– Stylist: Lunar Doan Cao
– Photographer: KatSu Phương
– Make up and hair: Nhi Tuyet Nguyen

Author: climegaads