Anh em đã tham gia nhóm nào dưới đây rồi

Anh em đã tham gia nhóm nào dưới đây rồi?
Đừng quên #share về tường để mọi người cùng biết, giao lưu và chia sẻ nhé.
1. iMarket: Là nhóm chuyên về truyền thông, marketing.
https://www.facebook.com/groups/congdongimarket/
2. KD&KN: Là nhóm chuyên về kinh doanh khởi nghiệp.
https://www.facebook.com/groups/kinhdoanhvakhoinghiep/
3. TậnGốc: Là nhóm chuyên về nguồn hàng, xả hàng.
https://www.facebook.com/groups/440590883006477/
4. iMarket Jobs: Là nhóm chuyên tuyển dụng Marketing & Sale.
https://www.facebook.com/groups/849421321779702/
Think Different.

Author: climegaads