ANH MUỐN KHÔNG

ANH MUỐN KHÔNG, EM CHO XEM!
Bạn í có một món gì đó, hàng giề hỏng bít! Bạn í nói, Anh muốn không, em cho xem! Giàng ơi, khó quá, mình biết bạn có cái chi chi mà muốn hay không!
Bạn có biết tại sao cô ấy có nhiều người muốn không? Tại vì cô ấy cho nhiều người xem!
Khả năng của bạn cũng thế. Show lên, public đi. Càng nhiều người biết, cơ hội càng nhiều, lương cũng cao hơn. Ai cũng có một cái gì đó để bán, đừng để người khác muốn trả bi nhiêu tùy thích. Trong rất nhiều bạn trẻ mình biết, tiếc rằng khi có một cơ hội nào đó mình lại không biết forward đến địa chỉ nào. Bạn có thấy tiếc không?

Author: climegaads