Bài thơ năm cũ

Bài thơ năm cũ
Trường vẫn còn đây thầy vẫn đó ,
Mà sao trò nhỏ chẳng về thăm?
Con đò tri thức thầy vẫn chở ,
Lớp lớp người đi mấy người về ?
Trường cũ giờ đây lắm rêu phong,
Thương dáng thầy tôi vẫn ngóng trông .
Học trò năm ấy chừng dăm đứa,
Về vui với thầy thỏa nhớ mong !
Thầy ơi ngày tháng dần thoi đưa,
Hàng cây xơ xác buổi ban trưa !
Vô tình hoa nở mùa phượng vĩ ,
Nỗi nhớ dâng tràn thay cơn mưa !
See Translation

Author: climegaads