Bản quyền HTQ:

Bản quyền HTQ:
-Đừng gán cho người khác những nghĩa vụ mà chính mình cũng không làm nổi…
Đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ có mình mình bất hạnh và người đời phải có nghĩa vụ dán cao lên vết thương cho mình…
Hãy tự mình liếm lành vết thương của mình và cười tươi trước những ai muốn mình ủ ê…
-Đó đang là một thực tế, những người lương thiện rất dễ bị kích động trở nên công phẫn bằng những thông tin xiên xẹo trên các phương tiện truyền thông…
Xưa nay người tốt vẫn cả tin…
-Cách giáo dục hiện tại dẫn tới tình trạng ai cũng biết đọc nhưng không phải ai cũng biết tìm thứ cần thiết để đọc…
– Để thực sự thương yêu một người khác, lắm khi ta phải bóp nát sự tự ái của chính bản thân mình.
Anh yêu em không phải vì hạnh phúc mà vì nếu không yêu em anh sẽ bất hạnh hơn…
-Khi ta nghĩ xấu oan uổng cho một người nào đó thì chính là ta tự làm hại ta, vì ta đánh mất một cơ hội được vui với một người tốt…
-Một mình nằm nghĩ linh tinh,
Tự dưng nổi máu ghen mình ngày xưa…
Ngày xưa thừa cái không thừa,
Bây giờ thiếu cả cái vừa như in…

Author: climegaads