Bảo mật móng mắt trên điện thoại có hiệu quả không

Bảo mật móng mắt trên điện thoại có hiệu quả không ???
Mắt mình do chụp ảnh và ngắm nhiều mẫu xinh nên bị đủ thứ bệnh, nhìn gần thì bị lão bên trái 1.7 bên phải 2.7 độ, nhìn xa thì bị viễn nên luôn mang theo hai thứ kính khi đi làm. Hôm nay mình dùng cặp mắt phức tạp này để thử thách chức năng bảo mật móng mắt trên Samsung Galaxy S8+ và kết quả thật bất ngờ. Mời các bạn xem clip 🙂

Author: climegaads