“Beauty queen of only eighteen

“Beauty queen of only eighteen,
She had some trouble with herself.
He was always there to help her
She always belonged to someone else…
I drove for miles and miles
And wound up at your door
I’ve had you so many times
But somehow I want more…”
Nằm Đà Lạt se lạnh nghe mưa khẽ chạm nhẹ vòm lá, lại nhớ Đà Lạt của năm ngoái. 2016 – một năm nhiều thay đổi, nhiều bước ngoặt, một năm của những sự chóng vánh, những cú twist bất ngờ; đi kèm là không ít lần rơi vào hố sâu lặp đi lặp lại của chán chường – bất lực – và tuyệt vọng. “Bất ổn” làm mình kiệt quệ, và mình rủ anh tới Đà Lạt như để tìm một sự giải thoát, ít nhất là vài ngày quên đi cái thực tế hỗn độn mà chính mình đã tạo nên, và trốn chạy cảm giác hoang mang, hoài nghi chính bản thân mình trước cánh cửa mình vừa mới đưa tay mở…
Nhanh như chớp mắt, đã lại gần một năm kể từ thời điểm đó. Ít nhất lần này quay lại Đà Lạt, mình tạm mừng vì đã dũng cảm Từ-Bỏ, và rồi lại dũng cảm Dấn-Thân.
Nhớ Anh. Nhớ những ngày ngắn ngủi chỉ có Hai Mình – khi mà mình là một và duy nhất của anh.
#DaLatMissesHaNoi
#SheWillBeLoved

Author: climegaads