Bi kịch mang tên Hãng phim truyện Việt Nam

Bi kịch mang tên Hãng phim truyện Việt Nam.
Nói cổ đông của Hãng phim truyện Việt Nam chỉ là đối tượng buôn đất không sai. Nhưng Hãng phim này bao năm nay chưa làm ra được một phim truyện đáng xem. Thấy anh Phạm Chí Trung nói lâu rồi không xem phim Việt Nam, mình cũng tự thú điều tương tự.
Hoang Thi Mai Huong thì thắc mắc tại sao Việt Nam không thể làm được một bộ phim chiến tranh bom tấn nào, trong khi có biết bao nhiêu câu chuyện cảm động trong các cuộc chiến tranh?

Author: climegaads