BIỂN SAY

BIỂN SAY
Thét gào biển động âm vang
Chênh chao đá núi đại ngàn lá reo.
Thị thành rộn rã ngóng theo
Suối sông gió cuốn đò chèo ngược xuôi.
Đường Thi Lục Bát buồn vui
Gieo vần xướng hoạ ngậm ngùi mến thương
Dân ca điệu lý tơ vương
Sáo đàn ngân khúc vô thường phù du
Chiều về đồi núi hát ru
A Di Đà Phật cộng tu góc trời
Áo lam chân thiện mỹ lời
Tiếng chuông thanh thản một thời vọng xa
Nơi này phàm tục đã qua
Bình yên sám hối sác na luân hồi
Biển khơi rừng núi rẫy đồi
Ruộng đồng bát ngát nổi trôi sông chiều
Chén say đời nhẹ liêu xiêu
Dạt dào sóng biển bao điều suy tư
Thùy dương vọng tiếng thực hư
Đi Về một cõi…mỏi nhừ hồn thơ!
See Translation

Author: climegaads