Bữa nay

Bữa nay, có kẻ kiếm những đồng tiền tanh bẩn bằng cách dối trá và cướp bóc trắng trợn sức lao động của mình trong nhiều tháng, năm.
Hơn một năm rồi, học pháp, sửa mình và thờ Phật, nhờ vậy mà lòng nhẹ như tơ, thanh thản, không vướng chút ưu phiền. Nghe và biết hết mọi chuyện nhưng chỉ thấy khinh và thương hại kẻ bạc ác, chứ chẳng mảy may giận dữ. Mà hình như cũng chẳng buồn nghĩ lâu, chỉ tặc lưỡi, âu cũng là duyên nghiệp.
Ghi lại, chỉ là để chứng nghiệm, nhân quả ở đời nó vi diệu như thế nào!?

Author: climegaads