Các thanh niên ham vận động cho mình hỏi là ở miền Bắc

Các thanh niên ham vận động cho mình hỏi là ở miền Bắc, có những nơi nào hay ho có thể thực hiện trekking được nhỉ? Mình không có nhu cầu nghỉ dưỡng mà chỉ thích vận động theo kiểu trải nghiệm, càng vất vả và thử thách bản thân mình càng tốt.
Mình đã nghiên cứu một số tuyến mà các bạn trek nước ngoài hay đi ở miền Bắc và thấy rất thú vị, sẽ thử trong thời gian tới, nhưng mình muốn hỏi ý kiến của anh chị em xem sao.
Cám ơn các thanh niên…

Author: climegaads