(Cái này thì “Dân chỉ là rác” chứ là “gốc” cái nỗi gì

(Cái này thì “Dân chỉ là rác” chứ là “gốc” cái nỗi gì. Cái gì cũng giấu như mèo giấu shit. Ăn tiền thuế của dân để sống mà cái gì cũng giấu giấu giếm giếm)
Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 11/2017/TT-BCA (có hiệu lực từ ngày 2-5-2017) quy định danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo bao gồm 13 mục. Nhìn vào 13 mục này, người ta phải tự hỏi, không hiểu khẩu hiệu “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” sẽ được thực hiện như thế nào.
Người viết bài này cố tìm cách …
Đọc tiếp

Author: climegaads