Cảm ơn chị Nguyễn Thảo Nguyên phát tâm với những chia sẻ hướng tới chân thiện mỹ như thế này

Cảm ơn chị Nguyễn Thảo Nguyên phát tâm với những chia sẻ hướng tới chân thiện mỹ như thế này…
Em cũng hay nói với những người xung quanh: “khi em có tất cả mà không có ai bên cạnh thì em có hạnh phúc không?”
“Tiền tài, địa vị cũng sẽ tan
Cao sang, danh vọng cũng sẽ tàn,
Phấn son, nhan sắc đâu còn mãi
Chỉ có chân thành tồn tại với thế gian…”
Thương tag những tình yêu: MC Minh Thông Nguyễn Liên Kim Liên Trần Cam Nhung Tran Kim Thuy Huynh Phương Huyền Nguyễn
See Translation

Author: climegaads