Cát Ngọc Trương

1  
Cát Ngọc Trương. Lê Văn Tiến Phát, có nhân dịp này tái ngộ hơm?
See Translation

Author: