CÂU HỎI THỜI TRANG & CUỘC SỐNG

CÂU HỎI THỜI TRANG & CUỘC SỐNG ?!?!?
Bạn nghĩ gì nếu một người toàn dùng đồ hiệu, trên người đeo túi xịn trị giá 2000 – 3000$ nhưng lại đeo mắt kính đểu trị giá 150 – 200 nghìn VND???
Trong thời trang có luật bất thành văn về vụ này không? Cần các bạn am hiểu lĩnh vực thời trang vào đả thông giúp mình phát???

Author: climegaads