Câu này vừa mượn được ở nhà bạn

Câu này vừa mượn được ở nhà bạn.
Để đây để tự nhắc, dù mình chỉ là công chức 🙂
Người vĩ cuồng giờ chả thiếu, bệnh này cũng hay lây nên để đây nhắc cho chắc.
“Đáng tiếc là khá nhiều người đã thành công rực rỡ trong một lĩnh vực nào đó rất dễ có ảo giác là người lỗi lạc như mình học gì cũng giỏi và thậm chí không học cũng biết. Ngay từ cái giây phút mà ở người trí thức sinh ra cái ảo giác này, thì anh ta lập tức không còn là người trí thức nữa và trở thành con người lố bịch và ngu muội nhất thế gian: một kẻ vĩ cuồng. Đối với người tự học, cái hiểm hoạ này dễ trở thành hiện thực hơn đối với người học chính quy rất nhiều.”
Cao Xuân Hạo

Author: climegaads