Chả hiểu các bọn này suy nghĩ gì

Chả hiểu các bọn này suy nghĩ gì ? Thử nghỉ giờ ta làm cáp treo lên everest thử thì giá trị của đỉnh Everest còn là gì ?
“FLC không có nhu cầu làm nhưng tỉnh đã mời không dưới 3 lần. Chúng tôi đầu tư các dự án lớn khác trong tỉnh nên mới nhận lời. Còn tỉnh muốn kết nối, muốn du khách đến đấy không chỉ nghỉ dưỡng mà còn khám phá Sơn Đoòng để không lãng phí tiềm năng khai thác từ di sản nên mới mời chúng tôi đầu tư cáp treo”, ông Quyết cho biết.

Author: climegaads