Chẳng hiểu tại sao dạo này mình bị bạn Mark Zuckerberg ganh tị vì sắc đẹp hay sao mà bạn bè ghé thăm nhà mình càng ngày càng ít

Chẳng hiểu tại sao dạo này mình bị bạn Mark Zuckerberg ganh tị vì sắc đẹp hay sao mà bạn bè ghé thăm nhà mình càng ngày càng ít … Hay tại mọi người lo theo dõi văn hoá đạo đức của show biz… Xin thưa là Bạch mã hoàng tử vẫn trẻ đẹp và văn minh như ngày nào

Author: climegaads