15 thoughts on “Chỉ muốn nhà mình thì mình ở mà không phải ở nhờ nhà người khác

    1. Thì đấy. Ý t là tsao lấy chồg mà phải về nhà chồg ở :)). Sao kp là chồg ở nhà mình hay nhà ai người ấy ở

    1. K. Thì e thấy cả đời bm làm cái nhà cho con cái ở nhà cgai đi lấy chồg lại ở nhà ngkhac thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *