Chia sẽ đến những gia đình tị nạn người Việt đang cư trú tại Mỹ rất có thể là nạn nhân kế tiếp:

Chia sẽ đến những gia đình tị nạn người Việt đang cư trú tại Mỹ rất có thể là nạn nhân kế tiếp:
Copy từ bạn Julie Vien Tran:
“Nếu anh nghĩ Trump cấm 7 nước và dân tị nạn đa số Hồi Giáo chỉ ngừng ở đó, anh đã rơi vào cái bẩy của họ . Executive Order kế tiếp sẽ liên quan đến dân tị nạn đã ở trong đất Mỹ và xin vào nước Mỹ ở tất cả nước khác mà dân Việt Nam sẽ dính vào rất nhiều…. Đây là thông tin từ Washington Post, báo nổi tiếng này đã có từ năm 1877, nên tôi khuyên bà con xem báo phải biết nguồn tin thế nào nhé, tin giả rất nhiều và dễ bị lừa. Đây là đoạn tôi dịch ra tiếng Việt tạm thời “Chính quyền sẽ tìm cách “từ chối nhập cư những ai có thể sẽ trở thành một gánh nặng xã hội” và sẽ phát triển các tiêu chuẩn để “xác định một người dân định cư có thể bị trục xuất nếu đã trở thành một gánh nặng cho xã hội trong thời hạn năm năm gia nhập “- như họ nhận được một số tiền nhất định hỗ trợ công cộng, bao gồm cả tem phiếu thực phẩm, hỗ trợ tạm thời cho những gia đình nghèo (TANF).”

Author: climegaads