Chiến tranh đã xảy ra

Chiến tranh đã xảy ra, và nơi khởi nguồn là từ bàn phím. Để khỏi tử vong vô thừa nhận trên mạng, hãy trang bị cho cá nhân một tấm thẻ bài
Tấm thẻ bài quân nhân này con tôi nó nghịch, thuê làm và giá cũng rẻ. Bao giờ quân đội được trang bị để anh em chiến binh khỏi mất công mất của lội rừng băng núi đi tìm nhau suốt hai thế kỷ? Để không nhầm lẫn những nắm xương tàn?
Hay ra sân golf mà tìm?

Author: climegaads