Chủ Nhật rồi hỉ

Chủ Nhật rồi hỉ
“Chiều nay em ra biển
Mang theo một ít buồn
Toan ném đi … mà lại
Sợ về mênh mông hơn
Chạm tay mình lên sóng
Tưởng lòng cuồng phong rồi
Dự tính hờn một trận
Bỗng nhớ nhiều…nên thôi! ”
Thơ của Nồng Nàn Phố, mình xin sưu tầm hai đoạn mình thích thôi !!
Hình của một người bạn, nhìn ngịch và “ăn gian” như cô gái trong những câu thơ trên vậy đó..!! Thích thì xin giữ lại để ngắm cho đã thôi..Đời ngắn ngủi, làm sao những lúc giận hờn qua nhanh nhất Em nhỉ..he he !!

Author: climegaads