Có một ngày

Có một ngày
Mạng xã hội bỗng trở thành vô nghĩa.
Chuyện anh hùng nhạt tựa nước vôi trong
Hoa cắm trong bình giống loài hoa giả
Khoe mẽ thời trang thành lũ khỉ đồ đồng
Có một ngày vô duyên nhất là tôi
Cúi mặt xuống không một lời bày tỏ
Nỗi niềm trong tim vọng đời tiếng gió
Ngoảnh mặt làm ngơ giấu giọt lệ hèn

Author: climegaads