18 thoughts on “Có ra bệnh viện chăm người nhà bị mổ sỏi mật mới thấy nhiều người mắc bệnh về gan mật nhiều ca oái oăm thật

  1. Lần này chắc đơn giản hơn lần trước đúng k?, thim Chiện có đau lắm k, liệu hôm nào thì được về?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *