“Con số báo cáo mới đây của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) đưa ra

“Con số báo cáo mới đây của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) đưa ra, người Việt gửi 7,3 tỷ USD ra nước ngoài hay hồ sơ Panama, Việt Nam có tổng cộng 92 tỉ USD được chuyển phi pháp từ Việt Nam ra nước ngoài, riêng năm 2015 là hơn 9 tỉ, những cái đó là con số mất mát bằng tiền đo được mà trên đồ thị nó đang ngày càng tăng lên hằng năm, nó thấy rõ xu hướng hiện nay”, bà Lan nhấn mạnh.
Số trên cũng chỉ phản ánh một phần. Số tiền chuyển qua đường “tiểu ngạch” hàng năm cũng cả tỉ (miền Bắc). Kể ra dân mình cũng lắm tiền. Mình chịu chẳng có tiền nên khuyên con cứ học trong nước cho tốt, mà không học tốt thì làm việc tốt, sống tốt. Không xây được nhà cao cao mãi,.. thì đi “xây” con người. Đời sướng nhất là tự do, chả phải lụy ai. Không giàu, làm to, .. để trở thành ngỗng béo thì cũng chả có ma nào lôi mình ra bắt đút lót cả.
Vấn đề lớn nhất của chuyên gia là không bao giờ có giải pháp cụ thể hay phù hợp, linh hoạt. Mà chỉ nhìn vào những thứ bài bản, có hệ thống… để gióng giả, thôi thúc. Cái cần là biết chia ra thành những việc nhỏ, cụ thể để bắt đầu.

Author: climegaads