Cuộc sống

Cuộc sống… Tiền có thể mua được nhiều thứ… Thậm chí con người… Nhưng sẽ không bao giờ mua được sự sống của cha mẹ và người thân của mình…
Cho nên đừng bao giờ dạy hay chia sẻ kinh nghiệm của mình để hướng bất kì trẻ nhỏ hay người lớn nào trông mong cha mẹ hay người thân của mình chết đi để hưởng di sản cả…
Vì tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, con người chúng ta đến ko đem gì mà ra đi cũng chẳng cầm theo đc chi.
Tết này được coi một tập phim đầy ý nghĩa.
Bài học đầu năm mới.
See Translation

Author: climegaads