****Đã bảo khóa coaching trực tiếp đủ ng rồi k nhận nữa mà cứ bị tiền rơi vào đầu

****Đã bảo khóa coaching trực tiếp đủ ng rồi k nhận nữa mà cứ bị tiền rơi vào đầu.
Thôi thì mở thêm khóa nữa giúp đỡ anh chị em.
Bạn nào muốn mình chỉ từng bước kiếm thêm 3 -5 triệu mỗi tháng từ Internet thì comment “tôi” nhé.
See Translation

Author: climegaads