Đãthử và thấy đúng nên share cho mn cùng thử

Đãthử và thấy đúng nên share cho mn cùng thử
Chép từ fb của chú Trọng Nguyên Lê.
CÓ AI MUỐN XEM BÓI KHÔNG?
Luật chơi:
Hãy chọn 1 dòng bất kì bạn thích, viết vào bình luận bỏ dấu “+” đi và viết liền tất cả
Chú ý: Ko thực hiện trên máy tính. Xài điện thoại thôi.
@+[188505374579545:0]
@+[217720704973321:0]
@+[225790694163521:0]
@+[310875495619777:0]
@+[297614950282468:0]
@+[316838545017460:0]
@+[139203062860207:0]
@+[314651975234159:0]
@+[157789717657858:0]
@+[225358194209337:0]
@+[335269829834767:0]
@+[296903067014323:0]
@+[160635050708646:0]
@+[239258986143488:0]
@+[335142286514006:0]
@+[336704403008533:0]
@+[285497054831316:0]
@+[350852668263693:0]
@+[182815075150431:0]
@+[244744155595707:0]
@+[225530687522149:0]
@+[216214968461767:0]
@+[274152889309306:0]
@+[244836142253737:0]
@+[317217941633715:0]
@+[156554457781655:0]
@+[141298592648556:0]
Bạn sẽ thấy điều thú vị!
⚠ Lưu ý: xóa dấu “+” và để liền @ với dòng số đằng sau nhé
Comment dưới nhé sẽ ra.

Author: climegaads

12 thoughts on “Đãthử và thấy đúng nên share cho mn cùng thử

  1. Tỉ chọn dãy số bất kì tỉ thích . Sau đó bấm y chang chỉ bỏ dấu + thôi . Rồi nó sẽ hiện lên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *