Đầu tháng 8

1 1  
Đầu tháng 8, tháng đại phát, dự là ngập chìm trong tửu sắc cả tháng !
See Translation

Author: