Đấy

1 1  
Đấy! Bảo sao 70KG BƠ nhà em hết veo trong vòng 2 ngày 🙂 . Bán hết, chưa kịp nhập về khách đã hối mua tiếp oài 😀
See Translation

Author: