Diorama da bò F1A Sz 18 & 22

1 1 1 1 1  
Diorama da bò F1A Sz 18 & 22
3 màu : Đen – Đỏ – Hồng
Khoá khắc logo – túi vải thiên nga
Pass : Sz 18 – #490k
Sz 22 – #499k
See Translation

Author: