Dù cho có khi ước mơ của Bạn bị che mờ

Dù cho có khi ước mơ của Bạn bị che mờ, bị vùi dập trong những thử thách cuộc sống khiến Bạn không còn muốn nghĩ về nó nữa ? Nhưng Bạn à “Đừng bao giờ từ bỏ những giấc mơ” vì đó chính là ý nghĩa thật sự của cuộc sống, là điều cần thiết tạo nên sức mạnh cho chính Mình . Con người sống thì phải biết ước mơ và không bao giờ thôi mơ ước . Và “ Hãy để cho những ước mơ của Bạn cất cao đôi cánh và rồi nó sẽ tìm cho mình một bến đỗ thật bình yên ”. Và giống như Khải đây , vẫn hàng đêm với giấc mơ khởi nghiệp nơi “Ông Khải ” đang ngự trị trong trái tim , đang khao khát , nóng và điên loạn .

Author: climegaads

6 thoughts on “Dù cho có khi ước mơ của Bạn bị che mờ

  1. Hoàng Khải à, em nói điều này sẽ ngược với nhiều người đang tán dương Hoàng Khải, nhưng có lẽ giúp được chút nào chứ không chỉ hòa theo. Hoàng Khải thử nghĩ ngược lại, cuộc đời là giấc mơ đang thử thách còn giấc mơ, khát vọng của Hoàng Khải mới là thực. Cách suy nghĩ đó có khi sẽ khiến mọi thứ bớt ” điên loạn ” mà phát triển vũng bền và bình an hơn

    1. Em nên hiểu theo chiều hướng tích cực của sự “điên loạn ” thì hay lắm . Anh vẫn cảm ơn Em .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *