Dục cùng thiên lý mục

Dục cùng thiên lý mục, cánh thượng nhất tằng lâu!
Ước vọng lên môt tầng lầu để thấy xa vạn dăm ,Vậy thì, đến đây để lên 101 tầng LẦU chắc chắn sẽ thấy rõ cả THIÊN HẠ gần xa ,
Toà nhà 101 tầng có chiều cao cả côt antenne là 509,2 Mét . Trước 2004, đây là toà nhà cao nhất Thế giới. Liều thât và cũng giỏi thật, nằm trên cái rốn Động đất mà dám xây toà nhà thế này thì phải nói sức vóc đáng nể về nhiều măt.

Author: climegaads