Duyên xa nhớ

Duyên xa nhớ,
Duyên co khoe khống? Anh lâu lắm khồng viết thư tay. Đầu thư anh chẳng biết nói giề?!
Thôi thì anh cực kỳ tự hào ở quê ta có hoa hậu tầm cỡ như em. Hút thuốc, uống rượu, hít bóng cười, ngồi banh háng trên mái bai… Goai nót? Hoa hậu có nhẽ khỏi cần phải sống như bậc chân tu em nhỉ.
Ngay cả chân tu, như Tuệ Trung Thượng sĩ đời nhà Trần, ổng từng bảo, nếu chỉ ăn chay mà thành Phật thì loài trâu ngựa thành Phật trước tiên chứ không phải người! Và ổng ăn thịt rất khỏe. Hê hê! Chính ổng là người hướng dẫn Trần Nhân tông vào cửa thiền để sau này, Điều Ngự Giác Hoàng khởi nên dòng Việt Phật đấy!
Thế đớiii. Cơ mà tại cái xứ nàiii, hình thức mới là cái đang ngồi trên ngôi… hoa hậu, không phải em đâu. Đắng em nhỉ! Vả, chốn này cũng nghèo ổn định, chẳng có gì phải quan ngại. Dậm dật nên dân rảnh, quan rảnh, vọc vạch vào tất cả những cái kẽ của hoa hậu để diễn tuồng mua vui.
Đâm em tôi mang vạ. Tội nghiệp!!!
Em có hỏi, anh chỉ khuyên một nhời. Em dịn 3 ngàiii. Rồi ị ngay trước cổng cái cơ quan nào đã, đang & sẽ ban hành cái quyết định phê bình em. Khi đi nhớ mang theo vương miện. Xong việc em cắm ngay lên thành quả cho anh. Đảm bảo, em sẽ thấy nhẹ nhàng từ tâm cho tới đại trực tràng.
Đời người sống có một lần. Nhọc nhất là sống như rối theo chỉ đạo & đường lối của một dúm người chịu ảnh hưởng theo một đám mõ làng từ thôn Đông qua thôn Đoài. Em cứ bình thản và vui vầy với việc ăn ngụ đụ ị như N-G-Ư-Ờ-I cho anh.
Em có nhan sắc, tri thức, cá tính, em sẽ chọn được Hoàng Kều của đời mình. Điều mà 99,9999% chị em mấy cả anh em đang “cực lực lên án” em, vẫn hằng đêm mơ ước.
Em yên tâm công tác. Thi thoảng nhớ gửi anh dăm đồng mua thuốc lá cả bóng cười, em nhé.
Anh xa lắc!

Author: climegaads