Em chỉ có vẻn vẹn 60kg bơ không hạt

1 1 1 1 1  
Em chỉ có vẻn vẹn 60kg bơ không hạt. Bán hết veo trong chiều hôm qua rồi.
Huhu. Khách cứ thi nhau hỏi mua nữa, cơ mà nhà vườn báo em chưa có. :'(
Thôi, khách cố gắng chờ cùng em vậy. Có hàng về em báo liền ạ!
See Translation

Author: