Em hỏi

Em hỏi
Em hỏi đã lâu rồi
Sao anh không làm thơ?
Có gì vui đâu nhỉ
Để thơ phải tuôn trào
Lòng anh buồn vời vợi
Nước mình thế này ư?
Đất nước bên bờ vực
Trên lằn ranh tử sinh
Một lũ người gian trá
Đang tàn phá quê hương
Đất biển đảo quê hương
Mất dần vào tay giặc
Lòng những luống ngậm ngùi
Thương tiền nhân khổ nhọc
Tạo dựng mảnh giang sơn
Bao mồ hôi nước mắt
Phải đứng dậy vùng lên
Đập tan lũ tham tàn
Cùng chung tay xây dựng
Khỏi thẹn với tiền hiền.
Phi Vũ

Author: climegaads