Gần 20 năm không biết tết

Gần 20 năm không biết tết,miệt mài đến mệt nhoài từ ngày đầu năm mới đến khi cần lao cả nước đi làm…
Gần hai chục cô bạn gái phải say good bye bởi ngày lễ tết là bặt vô âm tín…
Vẫn tự an ủi là nghiệp nhưng thực sự cái oải ngày càng đến sớm hơn,xưa thì hết tết vẫn hào hứng với công việc,giờ chưa hết tết đã cảm thấy sự mệt mỏi rõ ràng…
Đôi khi phải tự đôc thúc mình bằng những trò quái gở
Make me great again ahihi
Cố gắng thôi , một chút may mắn sẽ lại trở thành người cưỡi đại bàng như xưa…
Ahuhi

Author: climegaads