Gần 500

Gần 500.000 héc ta rừng Tây-nguyên bị mất …tương đương với 7 cái vườn Quốc-gia Cát tiên ( rừng ” Vườn Quốc -gia ” duy nhất còn sót lại của miền đông nam bộ rộng hơn 70.000 héc-ta ) được cho là Vườn QG lớn nhất hiện nay còn giữ được ở đồng bằng phía Nam
http://thanhnien.vn/…/tay-nguyen-mat-gan-490000-ha-rung-850…
Khi nào thì Quốc-gia VN mới có bộ ” Lâm Luật ” thật sự có đủ hiệu-năng để bảo vệ rừng ….? Ngày ấy chắc còn xa mà rừng thì đã hết thật-sự .
See Translation

Author: climegaads