“Giải phóng” được các chiến sỹ cơ động

“Giải phóng” được các chiến sỹ cơ động, ký cam kết giữa đại diện chính quyền và đại diện nhân dân sau cuộc đối thoại sáng nay là một kết quả rất tốt. Nó cho thấy, đối thoại luôn là một giải pháp.
Tuy nhiên, nhẽ không nên vui mừng quá mức khi Đồng Tâm giờ đây đã là một tiền lệ. Không may, chất “pháp quyền” của tiền lệ khá mờ nhạt, cả từ phía dân lẫn chính quyền.
PS: Chữ anh Nguyễn Đức Chung đẹp quá nhỉ!

Author: climegaads