Giòng họ mình có 2 nhóm

Giòng họ mình có 2 nhóm. Một nhóm làm bổn phận công dân trong quân đội VNCH. Còn nhóm thứ 2 là dân quê cù lần lớp 3 trường làng, bị mấy ổng bắt vào bưng, tên nào không theo mặt trận giải phóng miền nam, thì bị chặt đầu hay đập đầu chết thả trôi sông.
Đã vậy khi họ chiếm xong miền Nam năm 75, họ vắt chanh bỏ vỏ, cho mấy tên mặt trận giải phóng miền Nam về vườn tiếp tục làm bần cố nông. Nghèo bao nhiêu năm vẫn tiếp tục nghèo.
Một lịch sử đau buồn cho người dân miền Nam. 🙁

Author: climegaads