GỠ BỎ LẬP TRÌNH CỦA BẢN THÂN

GỠ BỎ LẬP TRÌNH CỦA BẢN THÂN
Là phụ nữ, ta được lập trình để hy sinh mọi thứ trong đời trên danh nghĩa những điều tốt đẹp và đúng đắn cho những người khác. Rồi nếu như còn sót lại một chút nào đó, ta có thể có được chút chút cho mình trong đó.
Chúng ta buộc phải gỡ bỏ chương trình ấy cho bản thân mình. Mình biết chắc không thể trao đi thứ mình không có.
Nếu bạn cho phép bản thân mình cạn kiệt đến mức cảm xúc và tâm hồn mình trống rỗng và bạn chỉ đang hoạt động trên cơn bốc đồng của thói quen, thì mọi người đều thua cuộc.
Nhất là mình.
#mylesson
#phu_nu_chu_dong

Author: climegaads