Ham dùg 1 lần bật tông ngay lập tức à

1 1  
Ham dùg 1 lần bật tông ngay lập tức à . Loại rẻ tiền thì nó chả dùg 1 lần trắng sạch mụn ngay. Cũg có loại giá cắt cổ mà hậu quả cũg như này. Cơ mà bây giờ muốn biết thật giả đơn giản ấy mà xog mấy cái trag qc mỹ phẩm nó cứ dùg phần mềm ấy là đã thấy ảo r
See Translation

Author: